Archive for November, 2013

28th Nov 2013

The House of Sheep and Weasels

– “ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã lưu ý QH: “Tôi nhận thức việc sửa đổi Hiến pháp là việc trọng đại, mà tác động của nó có thể thúc đẩy hoặc cản trở bước tiến của lịch sử. Hậu thế sẽ đánh giá QH khóa 13 đã làm gì để thúc đẩy chứ không phải cản trở sự phát triển của dân tộc, mà lịch sử dân tộc ta có trí nhớ rất dai”.” Và kết quả bấm nút là zero phiếu chống :)) :)) it tells a lot about these loud & hollow speakers

– yep. But they are always like that, through the whole history of the House. They did some tiny rebels, but they yield in big fights.

– well… some of them appears to give hope, or at least not as bad as the stupid crowd. But i guess they are all too wise.

– yep, for tiny rebels. And yep, if they’re not wise, they were already out of that. The House of Sheep, or House of Sheep and Weasels.

– people like Mr. T gave some hope

– so he was out of the House. He was not wise enough. Maybe now he feels lucky :D The history will not memorize him :D

– keke… but it shows sometimes there’re some black sheep in The House of Sheep

– yep, but seems THEY are well prepared. Before any big fight they rescan all the sheep, make sure big fights will be won

– it’s good to see the result zero phiếu chống this time. So that there’re no need to guess who voted for and who voted against, and gave someone false trust for what he/she spoke earlier in public.

Posted in Conversations | No Comments »

21st Nov 2013

Tự não mấn mao thương

Một buổi tối tự nhổ hai chục sợi tóc bạc, thấy đời bạc (bẽo) hẳn đi :-?

PS: Ưu điểm của tóc ngắn là khó tự thấy/tự nhổ tóc bạc của mình hơn :D

Posted in me | No Comments »

04th Nov 2013

First proposal

Đi ngang qua một nhà hàng tiệc cưới xanh đỏ tím vàng.

– Mẹ ơi, con muốn vào kia

– Kia là nhà hàng tiệc cưới mà, mình có đi ăn cưới ai đâu

– Mình đi ăn cưới đi

– Mình chả quen ai cưới cả, phải có ai quen mình cưới thì mình mới đi ăn cưới chứ

– Đi ăn cưới mẹ Hà đi

– Mẹ Hà cưới xong lâu rồi

– Thế ăn cưới ba Phát

– Ba Phát cũng cưới xong lâu rồi

– Hay ăn cưới bà ngoại đi

– He he con nên đề đạt ý kiến với bà ngoại

– Mà mẹ Hà đừng đám cưới ba Phát nha

– Chứ mẹ Hà đám cưới ai?

– Mẹ Hà đám cưới Nemo đi, Nemo thích đám cưới mẹ Hà

– :D :D :D :D

Posted in baby, Conversations | No Comments »