23rd Jun 2014

Nemo và thời sự

Nemo: Mẹ ơi, Hoàng Sa ở đâu hả mẹ?

Mẹ: ở đảo ý con ạ, xa lắm

Nemo: mẹ ơi, mẹ có đi Hoàng Sa không

Mẹ: ơ khồng, tất nhiên là không rồi

Nemo (giọng rất quyết tâm): lớn lên con sẽ tự đi 1 mình mẹ ạ

Mẹ (nhún vai): chúc vui

Nemo: (giọng rất quyết tâm) Con sẽ ra đó ăn một mình luôn. Ở đó có cơm không ?

Mẹ: Có chứ, nhưng chỉ có cá để ăn với cơm thôi

Nemo (giọng rất quyết tâm): con thích ăn cá mà. (suy nghĩ) Thế xong ai sẽ lo con?

Mẹ: ơ lúc đấy con lớn rồi, con phải tự lo chứ

Nemo (giọng suy nghĩ): thế ở Hoàng Sa phải ngủ ngoài đường hả mẹ?

Mẹ: mình sẽ ngủ trong cái lều chứ. Phải mang cái lều đi, đến đâu thì mình lấy cái lều ra dựng lên, như cô Míp ý.

Nemo: thế ở Hoàng Sa có sân bay không?

Mẹ: không, làm gì có. Chỉ có tàu thuỷ thôi. Mình lên tàu thuỷ xong rồi tàu sẽ đưa mình ra đảo

Nemo: hmm, thế mẹ đưa con đến đó xong mẹ đi về có được không?

Mẹ: Mẹ chỉ đưa con đến chỗ tàu thôi, xong con phải tự đi chứ.

Nemo (suy nghĩ rất lung): mẹ ạ, con có 1 ý này, lúc nào con có em, con sẽ đi ra Hoàng Sa cùng với em.

Mẹ: !?! em con á, thế xong mẹ ở nhà một mình à? Thôi con đi 1 mình đi, em ở nhà với mẹ chứ, không mẹ sẽ buồn lắm.

Nemo: mẹ đừng buồn, mẹ ở nhà lo dọn nhà cửa ý. Con sẽ lo cho em, con sẽ cho em ăn mà.

One Response to “Nemo và thời sự”

  1. S. Says:

    Chúc mừng Nemo! Cậu sẽ là một người đàn ông tuyệt vời.

Leave a Reply