Archive for March, 2015

16th Mar 2015

13/3/2015

“Những bông hoa không chết bao giờ”

Đôi khi chỉ giữ điều đó trong lòng là đủ để tiếp tục vòng quay của bận rộn và mệt mỏi :-)

flowers

 

“Biết bao giờ cho đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè…”

Posted in me, Remembrance | No Comments »