13th Nov 2019

Đối thoại của mẹ con mèo (lười)

Cuộc nói chuyện trong khi chạy:
– Con có thể không rên rỉ nữa được không? Chạy rất tốt cho sức khoẻ, you’ll be a healthy boy
– I think it’s bad for my mentality

– !!!?!

*

**
Cuộc nói chuyện trong khi con làm bài tập:

– Mẹ thấy điểm có vẻ kem kém đấy, cẩn thận năm nay con không có học bổng bây giờ

– Đầy bạn không có học bổng

– Không, phải có học bổng chứ, với mẹ thì con có học bổng mới là bình thường

– Vì sao bao nhiêu người không có học bổng thì là bình thường, mà với con thì có mới là bình thường?

– Vì mấy người kia không phải con mẹ, mẹ chả care :D

2 Responses to “Đối thoại của mẹ con mèo (lười)”

  1. WUDI Says:

    Vâng, ít phàn nàn và chạy nhiều hơn, nó sẽ giúp ích cho sức khỏe của bạn!

  2. thienhabet.pro Says:

    Đây là một blog tuyệt vời, tôi sẽ ghi lại thông tin này

Leave a Reply