Archive for June, 2020

17th Jun 2020

Sapolsky, again

 

– I’m watching Sapolsky on depression and aggression and higher IQ stuff if you breastfeed, and that thing will really put moms of formula kids in guilt :))

– That’s what I was telling you that when I was at the beginning of the lecture I was thinking: this is pretty cool, maybe I’ll forward it to X, and then, you know… I guess every mom is guilty watching Sapolsky :D I guess that’s why the first episode of disclaimer is so long :D anyway, look at the result, I feel like only my mom (and yours ;-) ) breastfed, every other moms were formula

– :))))

Posted in baby, Conversations | No Comments »

10th Jun 2020

Đọc lại thơ cũ

MỸ TỪ

THANH

Bên Trời Bão Loạn

 

Đưa chân chiều

thầm tiếng hát điêu tàn

Hoàng hôn về tan nát giữa môi phai

Phố bụi chờ đời thay áo đỏ

Chết người

cho thắm tới môi cười

Máu khô từ thuở lạnh.

Gươm rơi…

Đâu người nhớ nhau không thề hứa

Đường về, khép cửa. Đẹp xa vời

Manh áo thơ ngây còn gởi mãi

Bụi sầu quên phủi

vải u hoài

Giữa chiều kiêu bạc, hãy rách vai !

Dấy mộng trùng lai nơi vó ngựa

Bên trời bão loạn

ghé môi cười.

 

(Joseph Huỳnh Văn)

Posted in reading | No Comments »