23rd Dec 2020

Suy ngẫm về sự hưởng lạc

Đến một độ tuổi, chỉ cần uống quá một ly cocktail buổi tối sẽ phải trả giá bằng giấc ngủ ban đêm và tinh thần buổi sáng.

Những lạc thú vô thường càng ngày càng trở nên đắt giá, và kẻ hưởng lạc này bắt đầu suy ngẫm về sustainable pleasure, về ataraxia và aponia.

Một hedonist đang trên đà chuyển hoá thành epicureanist như thế ^^

One Response to “Suy ngẫm về sự hưởng lạc”

  1. P Says:

    bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
    bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới

Leave a Reply