Archive for September, 2022

05th Sep 2022

5 điều bác Don dạy

Don đi học lớp 1 được 1 tuần, về nhăn nhở khoe con biết 5 điều bác Hồ dạy.

Mẹ: thế 5 điều bác Hồ dạy là gì?

Don: 1. Làm điều gì đó tốt. 2. Đi ị phải xả nước. 3. Phải rửa tay. 4. Phải ăn nhiều rau. 5. 5 là gì ấy nhở, ừm….

Mẹ: đây chắc là 5 điều bác Don dạy :(((

Posted in Uncategorized | No Comments »

05th Sep 2022

Thơ haiku của Nemo

Làm trong giờ ngữ văn Anh. Mẹ cười suýt ngã nhưng dĩ nhiên all is forgiven:

my mother is great

she sacrifices herself

and is very nice

Posted in Uncategorized | No Comments »