05th Sep 2022

5 điều bác Don dạy

Don đi học lớp 1 được 1 tuần, về nhăn nhở khoe con biết 5 điều bác Hồ dạy.

Mẹ: thế 5 điều bác Hồ dạy là gì?

Don: 1. Làm điều gì đó tốt. 2. Đi ị phải xả nước. 3. Phải rửa tay. 4. Phải ăn nhiều rau. 5. 5 là gì ấy nhở, ừm….

Mẹ: đây chắc là 5 điều bác Don dạy :(((

Leave a Reply