05th Sep 2022

Thơ haiku của Nemo

Làm trong giờ ngữ văn Anh. Mẹ cười suýt ngã nhưng dĩ nhiên all is forgiven:

my mother is great

she sacrifices herself

and is very nice

Leave a Reply