23rd May 2008

1984 hay dự án mở rộng Hà Nội

Trong 2 ngày, poll của VNExpress về việc nên mở rộng địa giới Hà Nội vào thời điểm nào “đột biến” có thêm 32,000 vote, trong số đó gần 31,000 bỏ cho ý kiến ủng hộ Chính phủ.

Oh my GOD!!! I JUST CAN NOT BELIEVE IN MY EYES!!!

Poll ngày 20/5

VNE1

Poll ngày 22/5

VNE2

Giờ thì em đã hiểu thế nào mà 100% nhân dân 4 tỉnh thành đồng thanh nhất trí ủng hộ phương án này.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »