31st Oct 2008

References

Các loại reference, để vào đây từ từ nghiên cứu

Đèn

_DSC8501 by giangtrangvn.


Bàn

table2 by you.

table by you.

Bếp

kitchen by you.

Tủ bếp
kitchen2 by you.

Phòng khách

living by you.

Posted in Uncategorized | 9 Comments »