05th Nov 2008

Congrats, Obama

Anh đã giúp em thắng 100 đô cá cược.

Xin hết lòng cảm ơn anh.

Xin hết lòng chúc mừng tất cả các sắc dân thiểu số ở nước Mỹ. Ngày 4/11/2008 chắc chắn sẽ thành một điểm mốc về một bước tiến khổng lồ trong quyền bình đẳng của các sắc dân thiểu số.

Và giấc mơ của Martin Luther King – I have a dream – cách đây 45 năm, now the dream comes true.

Xin chúc mừng tất cả các bạn gốc Việt ở Mỹ nữa, dù chắc là nhiều bạn bầu cho Mc Cain :-D

*
**

– D. actually ……. kinda doesn’t really like it when people keep referring Obama as a black president. his idea is: he’s as white as he’s black

– ya, he is. but others don’t as black as they’re white

*
**

america is an weird place, 4 (and 8) years ago they voted for an asshole, but today they voted for a black man

Posted in Conversations | 9 Comments »