02nd Jun 2008

Sài Gòn

1. Trong quyển Bắt trẻ đồng xanh, Holden Caufield tự hỏi mùa đông thì những con vịt trong Công viên Trung tâm đi đâu.

Gần gấp đôi tuổi Holden Caufield, em tự hỏi mùa mưa những con cá Sài Gòn đi đâu.


Có thể câu trả lời gần với sự thật nhất là chúng nó ở ngoài chợ hoặc chúng nó ở trên đĩa.

Mặc dù Holden Caufield chắc không trả lời như thế. Holden Caufield 15 tuổi.

Còn những con cá mập thì bơi ra biển.

2. Trích từ tiểu luận Le Complexe de Caliban của Linda Lê, copy của bạn Nhị Linh

Khi viết những dòng này, gần ba mươi năm sau cuộc cách mạng, tôi được biết ở Hà Nội người ta đốt những quyển sách. Ngọn lửa ngốn ngấu những bộ phim nhập từ Hồng Kông về và những quyển sách lưu hành dưới dạng photocopy đóng gáy vội vàng. Những ngọn lửa biến thành tro tàn các sản phẩm của một nền văn hóa bị cho là bi quan và băng hoại. Tôi thấy như thể mình đang nghe thấy, giữa tiếng tí tách thanh tẩy, tiếng thổn thức của một đứa trẻ vừa bị người ta giật mất quyển sách đầu đời của mình. Quyển sách đầu tiên này rất có thể sẽ làm nảy sinh ở nó ham muốn với những quyển sách khác, sự tìm kiếm những giọng nói khác. Bởi vì, như nhân vật của Hrabal, ông già Hanta say mê Hölderlin và Kant nhưng lại làm việc trong một xí nghiệp nhỏ nơi ông phải ném vào máy nghiền các kiệt tác, vẫn tin: “Tất cả bọn quan tòa dị giáo trên đời này đều đốt sách một cách vô ích: khi những quyển sách đó gửi gắm một điều gì đó có giá trị, thì người ta vẫn nghe thấy tiếng cười câm lặng của chúng giữa những ngọn lửa, bởi vì một quyển sách chân chính luôn hướng đến nơi khác, bên ngoài nó.”

3. Em đi đọc Angels & Demons cho dễ ngủ

Posted in Uncategorized | 9 Comments »