14th Sep 2007

Yahoo sucks!!!

– tôi đang rất bất bình với yahoo

– bạn bất bình vì sao

– tôi đặt quảng cáo trên yahoo messenger. bạn biết cái insider nhảy ra khi bạn log in không và có 1 cái banner to loăng quăng ở trên đó?

– à, có, và tôi có nhớ có một số quảng cáo của VN ở đấy

– tôi hỏi mua quảng cáo. Agency gửi cho tôi 1 cái hợp đồng. Trong hợp đồng ngoài các thứ blahblah thì có 1 điều khoản: nếu tôi huỷ hợp đồng, tôi bị phạt 100% tiền. Nếu yahoo huỷ hoặc không cung cấp đủ tần suất xuất hiện theo đúng thời gian hợp đồng, yahoo chẳng trả lại gì mà sẽ chạy tiếp phần quảng cáo còn thiếu vào một dịp khác. Tôi bảo hợp đồng thế không được, toàn bộ risk là phía tôi. nếu Yahoo không làm đúng hợp đồng thì Yahoo chả mất gì cả, thế là thế nào?

agency bảo: nếu Yahoo không chạy đủ quảng cáo, nó sẽ dành phần thiếu cho chương trình tiếp theo của tôi. Tôi bảo chương trình của tôi vào thời điểm X , tôi làm mọi cái vào thời điểm X. Giờ Yahoo không chạy quảng cáo vào thời điểm X mà bảo hãy chọn vào thời điểm Y đi. Thế là thế nào? Tôi cũng chấp nhận việc sẽ không trả lại tiền, nhưng nếu Yahoo không chạy đúng hạn 1 triệu lần xuất hiện thì phải đền tôi 2 triệu. Vì tôi mất 100% tiền cơ mà. Agency bảo nó sẽ đi thương lượng với Yahoo, và vừa gửi trả lời tôi cái mail thế này:

1. If client cancel, client has to pay penalty (100% amount of contract value) because client books and agency cant buy any advertiser more and they lost money for the position you book.

2. If yahoo cancel, agency has to keep this amount and position for next campaign, but not subject to 100% penalties of the impressions they have not delivered if they under-delivered impression and not refund or pay any amount for impression they have not delivered.

The reason is that 60% clients usually cancel after signing but 0% Yahoo cancel or under-deliver (if client doesn’t want to extend the day of campaign) because Yahoo wants to get money/revenue and co-operate with client for a long time, they don’t want to loose client and their prestige. So they always try their best on their quality.

That’s why Yahoo no need to commit pay any amount if they cancel or subject 100% penalties of the impression they not delivered.

That’s way Yahoo work, they are international site, they know how to work and serve.

Okay, I will think during the weekend and take a look on google ad. Yahoo sucks and what you wanna say by the mail is you have not any respect to people which are paying you.

Posted in Uncategorized | 3 Comments »